top of page

Werkwijze

Evidence based

 

Mijn aanpak is wetenschappelijk onderbouwd.

Acceptance and Commitment Therapy is een therapievorm waarvan ik gebruik maak. ACT is een recente vorm van gedragstherapie die zich richt op het veranderen van de relatie die je hebt met jouw gedachten. We gaan leren hoe je je gedachten en gevoelens meer kan accepteren en er beter mee kan leren omgaan. Daarnaast gaan we aan de hand van het opstellen van doelen naar jouw waarden toe werken.

Deze therapievorm combineer ik met oplossingsgerichte therapie. We kijken samen naar wat je wilt bereiken en gaan op zoek naar oplossingen voor jouw moeilijkheden. Hierbij gaan we vooral jouw sterke vaardigheden benutten om deze moeilijkheden aan te pakken.

Daarnaast houd ik steeds rekening met hoe je als persoon functioneert in jouw omgeving. De contextuele therapie gaat namelijk uit van het feit dat het functioneren van een mens steeds bepaald wordt door de interactie met zijn omgeving.

Psychologische praktijk

Op maat

 

We beginnen elke therapie met een kennismakingsgesprek om een zicht te krijgen op jouw hulpvraag en we nemen de tijd die nodig is om deze aan te pakken.

Afhankelijk van jouw klachten en voorkeur wordt er gekozen voor bepaalde therapeutische technieken.

Tijdens de therapie gaan we jouw sterke eigenschappen zoveel mogelijk benutten en rekening houden met jouw valkuilen.

Tarief

Consultatie eerstelijns psychologische zorg (ELP):

11 euro voor 45 min tot 1 uur (bij verhoogde tegemoetkoming 4 euro)

Let op: maximum 8 sessies

Hier vind je meer informatie over terugbetaling via ELP

Consultatie gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ):

11 euro voor 45 min tot 1 uur (bij verhoogde tegemoetkoming 4 euro)

Let op: maximum 20 sessies

Hier vind je meer informatie over terugbetaling via GPZ

Consultatie aan standaardtarief:

70 euro voor 45 min tot 1 uur

Aantal sessies onbeperkt

Hier vind je meer informatie over terugbetaling bij uw ziekenfonds

Indien u binnen de 24u voor onze afspraak annuleert, ben ik genoodzaakt om deze sessie aan te rekenen. 

bottom of page